Prejsť na obsah

Tri doktorandky FF UPJŠ uspeli vo výzve Kvalita života vo výskume

1minút, 16sekúnd

Creative Industry Košice, n. o. – v spolupráci s košickými univerzitami – hľadá výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov-doktorandov vo vede, technike a umení, ktoré majú potenciál prispieť k zvýšeniu kvality života. Do nultého ročníka mapovania tém dizertačných prác a výskumov sa zapojili Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.
Zber prebiehal pomocou dotazníkov, zapojenie doktorandiek a doktorandov bolo dobrovoľné. Z vyše 70 prihlásených výskumných projektov organizátor vybral 25 prác, ktoré najviac reflektujú na zvyšovanie kvality života.
Vo výzve Kvalita života vo výskume uspeli aj tri doktorandky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: medzi osobnosti výskumu a inovácií sa zaradili Mgr. Ester Nosáľová v kategórii Zdravie (snaha pomôcť priamo ľudom cez detekciu rozličných chorôb a pochopenia, ako funguje ľudské telo, resp. aké faktory vplývajú na zdravie jednotlivca) a Mgr. Janka Nováková a Mgr. Štefánia Puzderová v kategórii Spoločnosť (úsilie pomôcť tvoriť lepšie verejné politiky, resp. pomôcť rozvíjať podnikateľský sektor).
Motív kvality života je pre budúcnosť (nielen) Košíc kľúčový a dizertačné projekty našich doktorandiek môžu prispieť k zmene kvality života obyvateľov nášho mesta. K dosiahnutému úspechu im srdečne gratulujeme.

Viac informácií:
https://kosice2.sk/o-projekte/cx-institut/kvalita-zivota-vo-vyskume/

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ