Prejsť na obsah

Veda na hraniciach poznania (príležitosti v ERC)

1minút, 13sekúnd

 

Dňa 10. októbra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnila prednáška PhDr. Slávky Otčenášovej, M. A., PhD., vyslanej národnej expertky pri Európskej komisii (European Research Council Executive Agency – ERCEA), na tému Veda na hraniciach poznania: možnosti financovania výskumných projektov prostredníctvom European Research Council. Ide už o tretie podujatie v sérii informačných aktivít k možnostiam zapojenia sa do grantových schém Horizontu 2020, ktoré bolo organizované pod záštitou FF UPJŠ, ako uviedla v svojom úvodnom vstupe dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Prednáška PhDr. Slávky Otčenášovej, M. A., PhD., tematicky nadviazala na prednášku podobného charakteru, ktorá odznela na pôde FF UPJŠ v apríli 2019. Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť účastníkov s možnosťami podávania projektových žiadostí v schéme ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant, Proof of Concept Grant), ako aj predstaviť novinky, užitočné tipy na prípravu projektového návrhu. Odzneli aj informácie týkajúce sa priebehu hodnotenia projektov, zapojenosti projektov z oblasti spoločenských a behaviorálnych, humanitných, pedagogických a historických vied či zapojenosti Slovenska a krajín EÚ13 do rámcového programu Horizont 2020.

Mgr. Katarína Hajduková
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Foto: Ing. Tomáš Polák


Študuj na UPJŠ