Prejsť na obsah

Vedenie fakulty a zástupcovia študentov sa zišli na ďalšom pracovnom stretnutí

1minút, 44sekúnd

Jednou z milých a zároveň veľmi užitočných tradícií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa stali pracovné stretnutia vedenia fakulty so zástupcami študentov. Spravidla sa organizujú dve v rámci každého semestra – zvyčajne krátko po jeho začiatku a nedlho pred koncom semestrálnej výučby.
Druhé pracovné stretnutie v aktuálnom semestri sa uskutočnilo v pondelok 4. decembra 2023 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Pozvanie vedenia FF UPJŠ prijali takmer dve desiatky študentiek a študentov všetkých troch stupňov štúdia, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Študentskej rady FF UPJŠ, členky a členovia študentskej časti fakultného a univerzitného akademického senátu či študenti zastúpení v radách študijných programov FF UPJŠ.
Na úvod ich privítala dekanka prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., ktorá ocenila formát založený na otvorenom dialógu reprezentantov študentstva s vedením fakulty. Slova sa následne ujala prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD. Predstavila postup, ako predkladať pripomienky, návrhy a podnety týkajúce sa výučby a predmetov a vrátila sa k „nadčasovej“ téme propagácie úspešne realizovaných procesov na fakulte, a to z pohľadu študentov a ich „optikou“.
Dôležitou témou stretnutia bola aj spätná väzba študentov a ich motivovanie zapojiť sa do hodnotenia predmetov a vyučujúcich za zimný semester akademického roka, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom Survey Monkey do 5. januára 2024. V tejto súvislosti vznikli aj sedembodové zásady (formulované študentským jazykom), ktoré budú v nadchádzajúcich dňoch šírené pomocou sociálnych sietí. Popri inom zdôrazňujú zásadu, že každý študent hodnotí sám za seba, nie za celý ročník, že pri hodnotení by mal byť konštruktívny, kultivovaný, slušný atď.
Nasledujúce pracovné stretnutie vedenia FF UPJŠ so zástupcami študentov je plánované na 26. februára 2024.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ