Prejsť na obsah

Veľvyslanec Slovinska a dekanka FF UPJŠ hovorili o spolupráci so slovinskými univerzitami

1minút, 34sekúnd

 

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prijali v pondelok 18. októbra 2021 na pôde fakulty mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Gregora Kozovinca.
Veľvyslanec v rámci pracovnej cesty na východné Slovensko navštívil inštitúcie v Košiciach a v Prešove. S dekankou a prodekankou Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach hovorili o možnostiach rozšírenia spolupráce so slovinskými univerzitami.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach spolupracuje s Katedrou slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane a privítala by aktívnu spoluprácu na vedeckovýskumnej a pedagogickej úrovni aj s univerzitami v ďalších slovinských mestách, napríklad v Maribore, Novej Gorici alebo v Koperi. Veľvyslanec prisľúbil, že sa bude angažovať pri sprostredkovaní a nadviazaní nových kontaktov so slovinskými univerzitami.
Veľvyslanec G. Kozovinc sa tiež zajímal o výskumné experimentálne pracovisko LICOLAB (Language, Information, and Communication Laboratory), ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a spolupracuje s prestížnymi akademickými pracoviskami v Štrasburgu, Berne, Krakove, Záhrebe, Prahe a Bratislave. Laboratórium sa orientuje na akustickú fonetiku. Metodicky je zamerané na analýzu a resyntézu rečového signálu, pričom okrem štandardných algoritmov má aj vlastné postupy.
Gregor Kozovinc je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovinskej republiky na Slovensku od septembra 2017. Absolvent Fakulty spoločenských vied na Univerzite v Ľubľane (1996, politické vedy – medzinárodné vzťahy) pôsobil na veľvyslanectvách v Kanade a v Austrálii a kratšie diplomatické stáže absolvoval aj na zastupiteľstvách Slovinskej republiky v Grécku, USA a v Turecku.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ