Prejsť na obsah

Veľvyslanec USA na Slovensku sa prišiel rozlúčiť s KAA FF UPJŠ

1minút, 14sekúnd

 

Jeho excelencia veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku pán Adam Sterling sa vzhľadom na blížiaci sa koniec svojho pôsobenia na poste veľvyslanca USA v SR prišiel 2. júla 2019 rozlúčiť s pedagógmi a doktorandmi Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Spolu so svojím tímom strávil pán veľvyslanec svoj doobedňajší program diskusiou o už zrealizovaných a plánovaných aktivitách a projektoch katedry, viažucich sa na Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Americkú obchodnú komoru na Slovensku, spoluprácu so spoločnosťami v rámci projektov Mentor Networking, Train the Trainer, Skills for Success, Pear to Pear, BAS Career Club a prednáškach amerických expertov pre študentov katedry. Obe strany zhodnotili doterajšiu dlhodobú spoluprácu KAA FF UPJŠ s Veľvyslanectvom USA na Slovensku ako veľmi aktívnu, pozitívnu a systematicky prinášajúcu nové možnosti na realizáciu pedagogických aktivít, vedeckovýskumných podujatí a intenzívneho prepájania akadémie s praxou.

Prítomní zástupcovia KAA FF UPJŠ poďakovali pánovi veľvyslancovi za jeho osobnú podporu aktivít katedry počas jeho pôsobenia na Slovensku a popriali mu veľa zdravia, úspechov a možností profesijnej realizácie na novom pôsobisku.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková. PhD.
vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ