Prejsť na obsah

Veľvyslankyňa Talianskej republiky navštívila UPJŠ v Košiciach

0minút, 48sekúnd

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prijali v pondelok 27. novembra 2023 v priestoroch Rektorátu UPJŠ veľvyslankyňu Talianskej republiky na Slovensku, J. E. Catherine Flumiani.
„Jej Excelencia pani veľvyslankyňa ocenila množstvo bilaterálnych zmlúv, ktoré máme ako univerzita v rámci Erasmus+, a rôznorodosť projektovej spolupráce, ktorú realizujú pracoviská našich fakúlt s talianskymi partnerskými univerzitami,“ uviedla po stretnutí prorektorka UPJŠ prof. S. Tomaščíková.
„S pani veľvyslankyňou sme diskutovali o možnostiach zavedenia výučby talianskeho jazyka na našej univerzite. Komunikácia bude pokračovať tak, aby prvé výsledky boli viditeľné už budúci akademický rok,“ reagovala dekanka FF UPJŠ prof. R. Panocová.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ
Foto: Facebook.com/UniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach


Študuj na UPJŠ