Prejsť na obsah

Vzácna návšteva novej veľvyslankyne USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ

1minút, 6sekúnd

 

V pondelok 7. 10. 2019 poctila svojou návštevou Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pani veľvyslankyňa USA na Slovensku, Jej Excelencia Bridget A. Brink, ktorú sprevádzal vedúci politickej a ekonomickej sekcie veľvyslanectva pán Ralan Hill a koordinátorka veľvyslanectva pre sociálne médiá pani Mária Chudíková. Počas svojej prvej návštevy Košíc a vôbec prvej návštevy na slovenskej univerzitnej pôde sa pani veľvyslankyňa po krátkom zoznámení s učiteľmi a doktorandmi katedry podelila so študentmi katedry o skúsenosti zo svojho pôsobenia v diplomatických službách v krátkej prednáške na tému Sloboda.
„Sloboda je základ pre demokraciu. Ak sa prestanete o ňu starať a bojovať za ňu, môžete ju stratiť,“ povedala pani veľvyslankyňa Brink počas svojej prednášky. Po nesmierne zaujímavom úvode Jej Excelencia odpovedala na najrôznejšie otázky študentov a vyzvala ich na spoločnú fotografiu.
Ďakujeme za podnetnú diskusiu a už teraz sa tešíme na najbližšiu návštevu pani veľvyslankyne a ďalšie zaujímavé témy, ktoré stretnutia s ňou a jej tímom na katedru prinesú.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ