Prejsť na obsah

Úspešná spolupráca KAA FF UPJŠ s Veľvyslanectvom SR v Grécku

2minút, 30sekúnd

 

Košice 1. februára 2019

Od októbra minulého roka pracovalo pod odborným vedením PhDr. Slávky Janigovej, PhD., desať študentiek a študentov druhého a tretieho ročníka prekladateľského študijného programu „anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku“ a interná doktorandka katedry na prekladoch a nahrávkach pre projekt Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach. Nadobudnuté vedomosti a odborné zručnosti si v praxi vyskúšali budúce prekladateľky a prekladatelia Ľubomír Andrej, Peter Beľuš, Katarína Machová, Lenka Liberdová, Peter Pazič, Patrícia Petická, Laura Proněková, Anna Štofaníková a Dávid Vozár – preložili z anglického do slovenského jazyka výpovede 26 utečeniek a utečencov, ktorí našli svoj nový domov v Grécku. Svoje hlasy pre nahrávky jednotlivých príbehov v slovenčine prepožičali študent Jakub Paľovčík a doktorandka Mgr. Zuzana Eperješiová, ktorá spolu s Dr. Janigovou skorigovala preklady a na záver technicky zabezpečila aj všetky audionahrávky.

Všetci svojou odbornou a nezištnou prácou pomohli sprístupniť grécky projekt „Face Forward… into my home“ pre slovenskú verejnosť nielen v Košiciach, kde sa 23. januára 2019 v priestoroch Galérie Tabačky Kulturfabrik konala vernisáž tejto interaktívnej výstavy (výstava tam potrvá do 22. februára 2019), ale aj na internetovej stránke projektu:
http://www.faceforward.gr/en/ 
Návštevníci tu majú možnosť vidieť umelecké fotografie utečeniek a utečencov a vypočuť si naše nahrávky príbehov aj v slovenčine, napr.:
http://www.faceforward.gr/en/faces-stories/mo-sabi/

Jej Excelencia veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Grécku pani Iveta Hricová vyzdvihla odborný a ľudský príspevok Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri kompletizácii výstavy nielen verejne poďakovaním zainteresovaným na vernisáži výstavy, ale aj zvlášť ďakovným listom Dr. Janigovej za jej odbornú, profesionálnu a organizačnú prácu na projekte. Prácu študentiek a študentov pani veľvyslankyňa ocenila certifikátmi a za svoju odbornú a technickú prácu na projekte dostala Mgr. Eperješiová možnosť dlhodobej stáže na Veľvyslanectve SR v Aténach.

V mene Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ chcem vyjadriť poďakovanie Dr. Janigovej, Mgr. Eperješiovej a všetkým študentkám a študentom, ktorí svojou nielen kvalitnou odbornou, ale aj ľudsky neoceniteľnou prácou zviditeľnili katedru, fakultu a univerzitu na úrovni mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Slovenska a v Grécku.

Ďakujem.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ v Košiciach


Pozvánka na vernisáž výstavy „Face Forward…into my home“
Bulletin výstavy „Face Forward…into my home“
Výstava „Face Foward…into my home“ (ďalšie informácie)
Ďakovný list Dr. Janigovej
Certifikát pre študentov


Študuj na UPJŠ