UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

JAZYKOVÝ KURZ

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ

ponúka intenzívny jazykový kurz

 

ACADEMIC ENGLISH FOR ENGLISH LANGUAGE STUDY PROGRAMMES - PRE-SESSIONAL COURSE

 

 

Kurz s rozsahom 60 hodín je určený pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Kurz Vám ponúka možnosť rozvoja a upevnenia gramatickej kompetencie a zručností čítania a počúvania s porozumením na jazykovej úrovni B2 podľa SERR potrebnej pre štúdium v študijných programoch ponúkaných KAaA FF UPJŠ v Košiciach.  

Kurz Vám pomôže ľahšie zvládnuť výučbu v anglickom jazyku, rýchlejšie sa adaptovať na štúdium v univerzitnom prostredí, lepšie porozumieť pôvodným textom, či pripraviť sa na prednášky a semináre vedené v angličtine.

 

Organizátor: Centrum jazykovej prípravy, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Rozsah kurzu: 2 týždne (60 hodín)

Cena: 250 EUR

Termín realizácie kurzu: september 2020

Miesto konania: Filozofická Fakulta UPJŠ, Moyzesova 9, Košice

Veľkosť skupiny: 6 – 10 účastníkov

Registrácia: do 31.8.2020

Kontakt: zuzana.kolarikova@upjs.sk

 

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese: zuzana.kolarikova@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 26.06.2020