Prejsť na obsah

Pracoviská

Katedra pedagogiky

Sleduj nás: ► Aktuality ► Vedecko-výskumný profil katedry ► Podujatia katedry: Konferencia Výchova a vzdelávanie Metodický seminár pre cvičných učiteľov Workshop pre cvičných učiteľov  Cyklus odborných podujatí pre učiteľov UPJŠ Stretnutia s absolventmi učiteľstva Stretnutia so študentmi učiteľstva ► Štúdium: Predmety Pedagogická prax Základné informácie Erasmus+ a pedagogická prax Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax (MPPa) Výstupová priebežná prax … Čítať ďalej
2. júna 2022

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky Katedra germanistiky na Filozofickej fakulte UPJŠ patrí medzi najmladšie pracoviská svojho druhu na Slovensku. I keď v Košiciach vznikla v r. 2007, nadväzuje na viac ako 50-ročnú tradíciu štúdia cudzích jazykov na UPJŠ, prerušenú po rozdelení univerzity v r. 1997.Význam štúdia germanistiky vyplýva tak z úlohy, ktorú nemčina zohrávala v dejinách východného Slovenska … Čítať ďalej
8. novembra 2018

Katedra klasickej filológie

Katedra klasickej filológie Počiatky Katedry klasickej filológie FF UPJŠ siahajú do roku 1992, kedy bola zriadená Katedra románskej a klasickej filológie (KRaKF) na Filozofickej fakulte UPJŠ, v tom čase sídliacej v Prešove. Po rozdelení univerzity v roku 1997 sa prešovské fakulty UPJŠ stali súčasťou novovzniknutej Prešovskej univerzity a KRaKF zabezpečovala študijný program latinský jazyk na FF PU do roku 2009. … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ