Prejsť na obsah

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

14. februára 2024
Aula Kostlivého a Platón
09:00

Katedra anglistky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach privíta v stredu 14. februára 2024 ďalší ročník Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku. Podujatie bude slávnostne otvorené v Aule Kostlivého o 9.00 hod., odkiaľ sa účastníci presunú do budovy Platón, kde absolvujú písomnú a ústnu časť súťaže.
V tomto ročníku sa do krajského kola úspešne „prebojovalo“ 88 žiakov základných a stredných škôl, ktorí budú súťažiť v ôsmich kategóriách. Jednotlivým komisiám budú predsedať učitelia a doktorandi Katedry anglistky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Akcia bude pre nás aj príjemnou príležitosťou znovu sa stretnúť s kolegami zo základných a stredných škôl, oživiť spoluprácu a rozšíriť či upevniť povedomie o štúdiu anglistiky na našej fakulte, vrátane jej prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu,“ uvádza predsedníčka krajského kola olympiády a koordinátorka podujatia doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.


Študuj na UPJŠ