Prejsť na obsah

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

15. februára 2024
Historická aula a Aristoteles
09:00

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach spoluorganizuje 34. ročník Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Podujatie bude slávnostne otvorené 15. februára 2024 o 9.00 hod. v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach.
Účastníci olympiády zo stredných škôl budú svoje vedomosti testovať v písomnej a ústnej forme v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ (v budove Aristoteles), žiaci základných škôl sa presunú na Gymnázium Šrobárova 1, kde takisto absolvujú písomnú a ústnu časť súťaže.
Predsedníčkou komisie krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku je dlhoročne vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. Pedagógovia z KG FF UPJŠ tiež predsedajú jednotlivým komisiám – katedra spolupracuje s organizátormi podujatia od roku 2015.
Tešíme sa na stretnutie a všetkým „olympionikom“ prajeme veľa úspechov.


Študuj na UPJŠ