Prejsť na obsah

Práca tlmočníka v Európskom parlamente

4. apríla 2024
AP1P1 (budova Platón)
12:35

Ako sa ním stane študent tlmočníctva? Prednáška vedúcej slovenskej sekcie tlmočníkov v Európskom parlamente Miroslavy Petrovskej. 

Slovenské tlmočnícke oddelenie v Európskom parlamente vzniklo v roku 2003 , teda ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. V Európskom parlamente pracujú špičkoví konferenční tlmočníci, ktorých možno na základe typu ich pracovného pomeru rozdeliť do dvoch kategórií: je to tlmočník – zamestnanec – a pomocný konferenčný tlmočník (freelancer). Zjednodušene povedané, tlmočník pracuje v EP na plný úväzok, čo znamená, že je klientom stále k dispozícii a pravidelne pracuje na plenárnych schôdzach, schôdzach politických skupín, parlamentných výborov, na ktoré je prideľovaný na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek organizátorov; freelancer nie je zamestnancom EP na plný úväzok, prichádza doň pracovať na základe kontraktov na presne určené termíny, ešte predtým však musí získať akreditáciu konferenčného tlmočníka pre európske inštitúcie – to znamená, že musí úspešne absolvovať náročné testy, kde sa overia nielen jeho jazykové znalosti, ale aj tlmočnícke zručnosti, pretože okrem dokonalého porozumenia cudzích jazykov sa od neho vyžaduje, aby do slovenčiny čo najpresnejšie pretlmočil počutý, v cudzom jazyku prednesený prejav…


Študuj na UPJŠ