Prejsť na obsah

Jazyky – menšiny – identity a ich obraz v historickej tlači a médiách

8. decembra 2023
AA2S7 (Aristoteles)
09:00

Katedra germanistiky FF UPJŠ pozýva na medzinárodné sympózium Sprachen – Minderheiten – Identitäten im Spiegel der historischen Presse und Medien.
Podujatie je v nemeckom jazyku. 

Sympózium je organizované v rámci projektu APVV-21-0485: Verba volant scripta manent. Slová uletia, zapísané zostáva. Karpathen-Post – ako zdroj regionálnych dejín, jazyka a kultúry na Spiši na prelome 19. a 20. storočia. 

Plagát

Program


Študuj na UPJŠ