Prejsť na obsah

Svetlo v puklinách. Byť ženou v čase holokaustu

14. mar - 12. apr 2024
budova Platón

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 85. výročia vzniku Slovenského štátu a mesiaca žien v histórii – sprístupní výstavu venovanú ženám počas holokaustu. Výstava bude inštalovaná v priestoroch katedry v budove Platón na Moyzesovej 9 v Košiciach od 14. marca do 12. apríla 2024.
Výstavu vytvorilo Oddelenie putovných výstav, Múzejné oddelenie Inštitútu Yad Vashem v Jeruzaleme a jej prezentáciu v priestoroch FF UPJŠ umožnil inovatívny koncept výstav a prezentácií ready2print.
Výstava vyjadruje jedinečný hlas židovských žien v období holokaustu: ich rozhodnutia a reakcie tvárou v tvár zlu, brutalite a neúprosnému utrpeniu, s ktorým sa museli popasovať. Odhaľuje dojímavé osobné príbehy, ktoré sa skrývajú za historickými udalosťami, a poskytuje tváre a hlasy v temnote a tichu. Predstavuje deväť aspektov každodenného života židovskej ženy počas holokaustu: láska, materstvo, starostlivosť o iných, krása a telesnosť, odpor a záchrana, priateľstvo, viera, jedlo a umenie. Každý aspekt je doplnený osobným príbehom, citátom a rozprávaný v prvej osobe.
Jedným zo zámerov organizátorov výstavy Svetlo v puklinách je poukázať na charakter slovenskej štátnosti z rokov 1939 – 1945, ktorá sa okrem iného spája s rasovou a národnostnou xenofóbiou, aktívnou podporou holokaustu a perzekúciami vlastných občanov.


Študuj na UPJŠ