Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 35sekúnd

Adresa: Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice


Dekanka

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

E-mail: renata.panocova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7133
Mobilný tel.: +421 917 717 319

Prodekani

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť

E-mail: beata.raczova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7113
Mobilný tel.:+421 948 987 937
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

E-mail: marian.andricik@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7189
Mobilný tel.: +421 918 923 063
Mgr. Jozef Benka, PhD.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy

E-mail: jozef.benka@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7177
Mobilný tel.:+421 948 039 586

Tajomníčka fakulty

RNDr. Dagmar Hvozdovičová

E-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7124
Mobilný tel.: +421 905 439 952

Poradcovia dekanky:

Poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
✆ +421 905 953 014


Študuj na UPJŠ