Prejsť na obsah

Lucia Gallová

2minút, 46sekúnd

Ročník, študijný program: 3. roč. Bc., Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Trvanie mobility: ZS 2018/ 19
Prijímajúca inštitúcia: Université Bordeaux Montaigne
Krajina: Francúzsko

Čo vám E+ skúsenosť dala: Erasmus+ mobilita predstavuje všestrannú skúsenosť, pretože človek počas pobytu v zahraničí získava nové skúsenosti nie len v každodennom živote, mimo akademickej pôdy, ale aj skúsenosti na cudzej univerzite, kde funguje iný systém, na ktorý si musí zvyknúť. Štúdium sa líši v mnohých veciach, od administratívnych záležitostí až po študentov a spolužiakov. Osobne ma to naučilo prispôsobovať sa novým situáciám a riešiť školské záležitosti s väčším kľudom. Mobilita taktiež prináša možnosť stretnúť sa s ľuďmi z rôznych krajín a kútov sveta, spoznať ich kultúru, odbúrať predsudky a stratiť konvenčný pohľad na svet. Je to skvelá príležitosť porovnať si život vo vlastnej a v cudzej krajine, vytvoriť si svoj vlastný obraz a názor, zistiť, čo človeku vyhovuje viacej a či by si vedel predstaviť žiť natrvalo mimo domova.

Plusy mobility: Univerzita. Veľmi sa mi páčili predmety, ktoré som si vybrala a taktiež forma štúdia. Hodiny boli rozdelené na prednášky, ktoré boli väčšinou online na platforme „e-campus“ a cvičenia, ktoré boli prezenčné,     a teda v škole. Vždy pred hodinou bolo potrebné naštudovať si online prednášku a spraviť potrebné zadania, ktoré sa potom kontrolovali na hodinách s učiteľmi. Online prednášky mi vyhovovali v tom, že ak som si niečo nestihla zapísať, kľudne som si mohla video pretočiť naspäť a doplniť si potrebné informácie. Ďalšou výhodou bolo to, že som si prednášky mohla pozrieť v podstate kedykoľvek, keď som mala čas, alebo náladu. Existovala tam taktiež možnosť kontaktovať učiteľov online, v prípade nejasností.

Mínusy mobility: Ubytovanie. Pred začiatkom mobility som sa snažila nájsť si ubytovanie a požiadala som o študentský internát s názvom Village 5, ktorý bol renovovaný, s vlastnou kuchynkou a kúpeľnou na izbe. Avšak, na tento internát som sa nedostala, pretože mi prišla negatívna odpoveď, že už v ňom nie je dosť miesta. Boli mi teda odporučené dve možnosti, buď ísť bývať na internát Village 6, ktorý bol jeden z najlacnejších v Bordeaux, alebo si nájsť ubytovanie sama. Bývať sama v prenájme stálo v Bordeaux od 350 eur vyššie, takže som sa na základe odporúčania a ceny rozhodla ísť bývať do Village 6. Toto rozhodnutie som však oľutovala, pretože na tomto internáte fungovali spoločné kúpeľne, pre obe pohlavia, čo v našej krajine nie je celkom bežné, a preto som z toho bola veľmi šokovaná. Ostatným študentom, ktorí sa chystajú na Erasmus+ mobilitu, by som poradila, aby sa nerozhodovali na základe ceny a odporúčaní iných ľudí, ale aby si ubytovanie vyberali svedomito a vopred si overili podmienky bývania.


Študuj na UPJŠ