Prejsť na obsah

Prednášky z praxe a Tlmočnícky krúžok na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

1minút, 39sekúnd

     Na Katedre anglistiky a amerikanistiky (KAaA) Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach tento semester realizujeme netradičný a zaujímavý projekt s názvom Prednášky z praxe. V rámci neho sa uskutoční celkovo päť prednášok (z nich tri sme už absolvovali) určených študentom tlmočníctva a prekladateľstva na KAaA FF UPJŠ.
     Prednášajúcimi sú aktívne činní prekladatelia a tlmočníci, ktorí vedia poskytnúť študentom autentické informácie a cenné rady z prekladateľskej a tlmočníckej praxe. Všetky doterajšie prednášky sa stretli s veľkým úspechom a nadšením zo strany študentov. Vypočuli sme si zatiaľ tieto témy:

▪ 23. 2. 2016
Téma prednášky:
Tlmočnícky protokol, protokolárne tlmočenie – radosti a strasti tlmočníckeho života
Prednášajúca: PaedDr. Zuzana Zvirinská

▪ 7. 3. 2016
Téma prednášky:
Tlmočník – prekladateľ: povolanie, poslanie, hobby, vášeň, závislosť?
Prednášajúci: Mgr. Roman Gajdoš

▪ 1. 4. 2016
Téma prednášky:
Začínajúci prekladateľ na slovenskom trhu
Prednášajúca: Mgr. Zuzana Angelovičová

     Všetky prednášky sme nahrávali a po úprave materiálov ich plánujeme zverejniť aj pre študentov, ktorí sa na nich nemohli zúčastniť.

     Tento semester organizujeme na katedre po prvý raz aj Tlmočnícky krúžok, v rámci ktorého majú študenti prístup do tlmočníckeho laboratória a možnosť rozširovať svoje vedomosti a najmä praktické zručnosti v oblasti tlmočenia nad rámec syláb a katedrou ponúkaných predmetov. Kurz je určený pre všetkých „dvojjazyčných“ študentov. Realizujú sa na ňom prevažne zábavné aktivity na precvičenie „tlmočníckeho mozgu“ a v prvej časti semestra nechýbali ani teoretické prednášky.

Mgr. Ester Demjanová
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
Facebookový profil katedry:
https://www.facebook.com/kaaupjs


Študuj na UPJŠ