UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ďalšie informácie pre záujemcov o štúdium

 

Aké sú podmienky pre prijatie na štúdium?

 

Kedy je deň otvorených dverí?
  • Deň otvorených dverí: 10. februára 2023
  • Program DOD

 

Kde nájdem informácie pre študentov so špeciálnymi potrebami?

 

Ako mám postupovať, ak som maturoval/študoval v zahraničí?

O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

 

Aké mám možnosti štúdia v zahraničí?

 

UPJŠ v Košiciach je známa svojím medzinárodným prostredím. Priprav sa nielen na to, že u nás stretneš spolužiakov z celého sveta, ale podporíme ťa aj pri cestovaní a spoznávaní cudzích krajín. Programy ako Erasmus+, Národný štipendijný program (SAIA), štipendiá francúzskej vlády, štipendiá a granty DAAD do Nemecka, akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a množstvo medzinárodných zmlúv ti umožnia zdokonaliť svoje jazykové znalosti a otvoria ti dvere k novým zážitkom a skúsenostiam.

 

Aké sú možnosti ďalšieho vzdelávania?
  • Certifikované interdisiplinárne kurzy
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom atraktívne certifikované interdisciplinárne kurzy, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce.

 

Posledná aktualizácia: 27.01.2023