UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Andrea GAVALCOVÁ

  

Mgr. Andrea Gavalcová

Kontakt:

telefón:  055 / 234 71 84
e-mail: andrea.gavalcova@student.upjs.sk
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

2016 – súčasnosť: Kino Úsmev v Košiciach, PR a marketing
2019, 2020 – 2021: UPJŠ, mobilita v rámci programu Erasmus+ v študentskom filmovom klube Cinema Neuf v Osle v Nórsku
2018 – 2020: FF UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom programe masmediálne štúdiá (Mgr.)
2015 – 2018: FF UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom programe masmediálne štúdiá (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

socio-kultúrne aspekty piesňového textu

Predmety, ktoré vyučuje:

 

základy štylistiky

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Ženské postavy v románoch Jane Austenovej a ich stvárnenie vo filmových adaptáciách (diplomová práca, FF UPJŠ, 2020)

Filmová adaptácia feminínnych textov – komparatívna analýza (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2018)

Posledná aktualizácia: 02.11.2021