UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Noví docenti katedry sociálnej práce UPJŠ


 

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. včera, 21.09.2021 odovzdal dekréty novým docentom na UPJŠ, ktorí obhájili svoje habilitačné práce v uplynulom akademickom roku. Medzi novými docentmi boli aj zamestnanci katedry sociálnej práce UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. a doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

 

Novej docentke a docentovi prajeme veľa úspechov!

 

Tím katedry sociálnej práce 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 22.09.2021