Prejsť na obsah

Katedra sociálnej práce

1minút, 3sekúnd

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce je samostatnou katedrou v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikla v roku 2007, kedy sa kreovala z pôvodného oddelenia sociálnej práce na Fakulte verejnej správy UPJŠ. Mnohí študenti sociálnej práce už počas štúdia aktívne pracujú ako dobrovoľníci v rôznych organizáciách v sociálnej oblasti. Študenti taktiež absolvujú odbornú prax na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia v organizáciách ako zariadenia pre seniorov, komunitné centrá, centrá pre deti a rodiny. V rámci praxe študenti pôsobia aj na Linke detskej dôvery, ktorú zastrešuje naša katedra sociálnej práce FF UPJŠ. Študenti sociálnej práce sa podieľajú aj na zlepšovaní podmienok štúdia na Filozofickej fakulte v rámci členstva v Študentskej rade vysokých škôl, v Študentskej internátnej rade, ale taktiež môžu pôsobiť v Akademickom senáte v rámci Fakulty a Univerzity, či iných organizáciách v sociálnej oblasti.

Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Sokrates

Aktuality

Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ