UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Prednáška na tému "Ochrana detí pred násilím"


Dňa 5.4.2022 (utorok) sa na našej katedre uskutočnila zaujímavá prednáška  na tému "Ochrana detí pred násilím". Privítali sme kolegyne Ing. Lucákovú a Mgr. Pihálovú  z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré pracujú na Národnom projekte "Podpory ochrany detí pred násiliím". 


Posledná aktualizácia: 05.04.2022