UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Stáž pre študentov sociálnej práce


Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program študentom vysokých škôl odboru sociálna práca alebo príbuzných odborov. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí na prácu v sociálnej oblasti, vybudovanie kompetencií na prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít a posilniť kapacity organizácií.

Si študentom vysokej školy odboru sociálna práca alebo príbuzného odboru? Zaujíma ťa ako posilniť ľudí zo znevýhodneného prostredia, aby mohli zlepšovať svoje životy?

Chcel/a by si získať vedomosti a osobné zručnosti priamo v teréne v komunitnom centre alebo inej organizácii, ktorá pomáha ľuďom v marginalizovaných rómskych komunitách?

Tak potom máme pre teba skvelú ponuku!

Viac info nájdeš na: https://karpatskanadacia.sk/ponukame-staz-pre-studentov-socialnej-prace/ 

Posledná aktualizácia: 12.04.2022