UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pomoc pre Ukrajinu


Milé študentky a študenti, 

obrátila sa na nás pani PaedDr. Jaroslava Mamčaková - riaditeľka Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach. Ponúka vám jedinečnú možnosť spoznať praktické aspekty výkonu sociálnej práce v rámci dobrovoľníckej činnosti. V ich zariadení i v telocvični majú ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny, vrátane detí. Vlastnými silami sa snažia pomáhať, ale potrebujú i VAŠU POMOC. Majú akútny nedostatok dobrovoľníkov a sami kapacitne nestačia. Potrebujú pomôcť s rôznymi vecami, ako napríklad  vyhľadávať pracovné ponuky, umiestňovať žiakov do škôl a vyhľadávanie rôznych relevantných informácií. V prípade záujmu, kontaktujte prosím priamo pani riaditeľku a to telefonicky na 0948 701 022, prípadne mailom na jaroslava.mamcakova@hotelkake.sk. Vopred vám ďakujeme za zapojenie sa.  

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

*UPDATE 5.4.2022

Zbierka stále pokračuje. Vďaka Vám môžeme pomáhať!  

*UPDATE 25.4.2022

Reportáž UniTV UPJŠ o zbierke pre Ukrajinu:      "UPJŠ pomáha Ukrajine" 

   https://youtu.be/RrmjquDcJJY 

*UPDATE 24.6.2022

Ukončenie zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Zo srdca ďakujeme tým, ktorí sa zapojili. Všetky veci, ktoré sme nerozdistribuovali my priamo - sme dnes odovzdali renomovanej organizácii Človek v ohrození, ktorá ich poskytne utečencom.


Posledná aktualizácia: 29.06.2022