Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2020/2021

0minút, 51sekúnd

Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Komunikácia učiteľa so študentom so špecifickými potrebami
4. júna 2021


Česko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Štátny archív v Košiciach
História v digitálnej ére
21. apríla 2021


Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

online workshop
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku:
Interview o výsledkoch výskumu
17. decembra 2020


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
vedecká konferencia
Začiatok dekády zmien?
X. ročník Košických politologických dialógov
4. decembra 2020


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
X. ročník konferencie
Stretnutie mladých historikov
Hranice v priestore a čase
18. – 19. novembra 2020


Študuj na UPJŠ