UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2020/2021

 

Katedra pedagogiky FF UPJŠ
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ

Komunikácia učiteľa so študentom so špecifickými potrebami

4. júna 2021


Česko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Štátny archív v Košiciach

História v digitálnej ére

21. apríla 2021


Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

online workshop

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku:
Interview o výsledkoch výskumu

17. decembra 2020


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

vedecká konferencia

Začiatok dekády zmien?

X. ročník Košických politologických dialógov

4. decembra 2020


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

X. ročník konferencie

Stretnutie mladých historikov
Hranice v priestore a čase

18. – 19. novembra 2020

Posledná aktualizácia: 17.02.2022