Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2022/2023

2minút, 18sekúnd

Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
filozofické kolokvium v rámci projektu APVV
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
13. júna 2023


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Psychológia práce a organizácie 2023
8. – 9. júna 2023


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Profesijná reflexia v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa
31. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
filozofické kolokvium v rámci projektu APVV
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
29. – 30. mája 2023


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Firewall demokracie
19. mája 2023


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. F. Uličného
Historik, archivár a univ. prof. Ferdinand Uličný 90
11. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
2. ročník Košických Filozofických dní
Filozofia v živote – život vo filozofii
10. – 11. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Etika umelej inteligencie v praxi
28. marca 2023


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
online medzinárodné vedecké kolokvium
Ľudová rozprávka v súvislostiach
12. decembra 2022


Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave – pobočka Košice
a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
30. 11. – 1. 12. 2022


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Začiatok konca, alebo koniec začiatku metafyziky?
28. – 29. novembra 2022


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien
Košické dni sociálnej práce
25. novembra 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
vedecká konferencia
„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM
Košické politologické dialógy
3. novembra 2022


Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave
Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Etické teórie – neetická prax
19. – 21. októbra 2022


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
12. ročník doktorandskej konferencie
Stretnutie mladých historikov XII:
Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie
12. októbra 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Etika v práci vysokoškolského učiteľa
5. októbra 2022


Študuj na UPJŠ