UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Gratulácia dekanky FF UPJŠ k prestížnemu oceneniu Krištáľové krídlo

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

píšem túto správu niekoľko minút po vyhlásení výsledkov – Krištáľové krídlo za rok 2020 v kategórii Publicistika a literatúra drží v rukách profesor Marián Andričík, literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a náš prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Krištáľové krídlo drží v rukách človek neobyčajne múdry, s veľkým srdcom a neobyčajnou pokorou.
„Srdečne blahoželám, pán profesor, sme na teba hrdí a zdieľame radosť z ocenenia.“
Nech je Stratený raj cestou, inšpiráciou k hľadaniu cesty pre každého z nás...

Oľga Orosová
dekanka FF UPJŠ

Foto: Peter Frolo

Posledná aktualizácia: 21.06.2021