UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vážené študentky, vážení študenti,

nový rok 2021 je pre nás výnimočný. Sme posilnení minuloročnými skúsenosťami zo zvládania pandémie COVID-19. Verím, že ustojíme aj úlohy a výzvy nového roka.

Musíme naďalej rešpektovať obmedzenia, ktoré súvisia s predĺžením núdzového stavu na Slovensku. Priebežne aktualizované informácie, pokyny a príkazy týkajúce sa štúdia študentov, práce učiteľov a života celej UPJŠ sú a naďalej budú zverejňované na webových stránkach univerzity a fakulty – prosím, aby ste ich dôsledne sledovali a dodržiavali.

Každý z nás očakáva, že nový rok bude rokom návratu do normálneho života. Želám vám, aby ste každý deň – napriek obmedzeniam – pracovali a prežívali v zdraví a pohode a aby ste boli oporou a inšpiráciou pre vašich blízkych doma aj na fakulte a univerzite.

Možno viac ako kedykoľvek doteraz si uvedomujeme hodnotu a silu vzdelania, zodpovednosti, tvorivosti, ľudskej pozornosti a ohľaduplnosti. To je rámec nášho poslania aj v roku 2021.

Želám vám veľa zdravia a síl.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

Košice 1. januára 2021

 

Posledná aktualizácia: 04.01.2021