UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Skvelé ocenenie výsledku práce prekladateľky KAA FF UPJŠ

 

Kniha Petra Horáčka "Marta a Jonatán", ktorú preložila z angličtiny do slovenčiny vyučujúca Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Ester Demjanová, PhD., získala ocenenie BIBIANY a Slovenskej sekcie IBBY "Najkrajšia detská kniha zimy 2018".
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za zviditeľnenie katedry a jej odborných prekladateľských kvalít.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 09.09.2019