Prejsť na obsah

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

0minút, 23sekúnd

LANGUAGE TRAINING CENTRE

Centrum jazykovej prípravy

Vedúca centra: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD. (tel.: 055/234 71 92, zuzana.kolarikova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104

Sekretariát centra: Jana Péterová (tel.: 055/234 71 87, jana.peterova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, 3. posch.

Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Vedúca oddelenia: PhDr. Lucia Tóthová (tel.: 055/243 7209, lucia.tothova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, miestnosť č. d. 403


Študuj na UPJŠ