Prejsť na obsah

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

1minút, 48sekúnd

 

Centrum jazykovej prípravy (CJP) sústreďuje informácie o jazykovom vzdelávaní na UPJŠ, zabezpečuje
výučbu cudzích jazykov pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ so zameraním predovšetkým na praktický
odborný a akademický cudzí jazyk, vrátane slovenčiny ako cudzieho jazyka.
 
 
Centrum jazykovej prípravy
Vedúca centra: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD. (tel.: 055/234 71 92, zuzana.kolarikova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104
Sekretariát centra: Jana Šivecová (tel.: 055/234 71 87, jana.sivecova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, 3. posch.
Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Vedúca oddelenia: PhDr. Lucia Tóthová (tel.: 055/243 7209, lucia.tothova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, miestnosť 403
 

 


 

SLOVENČINA PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV UPJŠ  

Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka ponúka 
v zimnom semestri:
predmet CJP/SZSUPJS1/20 – Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 1
predmet CJP/SZSUPJS3/20 – Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 3
a v letnom semestri: 
predmet CJP/SZSUPJS2/20 – Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 2
Kontaktné osoby:
Oksana Humenna, CSc. (
oksana.humenna@upjs.sk)
PhDr. Lucia Tóthová (
lucia.tothova@upjs.sk)
 
SLOVENSKÝ JAZYK PRE ERASMUS UPJŠ 
Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka ponúka pre Erasmus+ študentov UPJŠ predmet
Slovenský jazyk pre Erasmus UPJŠ.

O NÁS + HISTÓRIA VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA UPJŠ

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI CJP

KONZULTAČNÉ HODINY

PROJEKTY

AKTIVITY CJP

CUDZIE JAZYKY PRE DOKTORANDOV UPJŠ  

CUDZIE JAZYKY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ rozšírená ponuka predmetov, ktoré si môžu študenti zapísať v AR 2022/2023

UZNÁVANIE JAZYKOVÝCH SKÚŠOK
SLOVNÍKY A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY
– ÚROVNE OVLÁDANIA CUDZIEHO JAZYKA
https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf

 


Študuj na UPJŠ