Prejsť na obsah

Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

2minút, 1sekúnd

Dekanát Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
P. O. BOX A-29
040 59 Košice
Slovenská republika

RNDr. Dagmar Hvozdovičová

✉ dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
✆ 055/234 7124; +421 905 439 952

Ing. Michaela Baltesová

✉ ff-upjs@upjs.sk
✉ michaela.baltesova@upjs.sk
✆ 055/234 7142; +421 948 837 411

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

✉ marian.gladis@upjs.sk
✆ 055/234 7139; +421 905 953 014

Mgr. Emília Sotáková

✉ emilia.sotakova@upjs.sk
✆ 055/234 7128

asistentka katedier v budove Aristoteles:

Jana Péterová
✉ jana.peterova@upjs.sk
✆ 055/234 7187

asistentka katedier v budove Aristoteles a administrátorka pedagogických praxí:

Emília Focková
✉ emilia.fockova@upjs.sk
✆ 055/234 7188

asistentka katedier pre budovy Sokrates a Platón:

Ľubica Nezníková
✉ lubica.neznikova@upjs.sk
✆ 055/234 7126

vedúca oddelenia:

Ing. Jana Quitková
✉ jana.quitkova@upjs.sk
✆ 055/234 7120; +421 948 904 632

referentky:

Karolína Kelemenová
✉ karolina.kelemenova@upjs.sk
✆ 055/234 7130

Eva Mrázová
✉ eva.mrazova@upjs.sk
✆ 055/234 7140

Ing. Vladimíra Albertová
✉ vladimira.albertova@upjs.sk
✆ 055/234 7183

referentka pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium:

Mgr. Gabriela Onušková, PhD.
✉ gabriela.onuskova@upjs.sk
✆ 055/234 7116; +421 948 987 940

referentky pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti:

Bc. Natália Bačová
✉ natalia.bacova@upjs.sk
✆ 055/234 7138; +421 940 625 830

Bc. Oľga Gállová
✉ olga.gallova@upjs.sk
✆ 055/234 7129; +421 948 830 944

referentka pre personalistiku a právnu agendu:

JUDr. Eva Eštoková
✉ eva.estokova@upjs.sk
✆ 055/234 7121

referentka pre personalistiku:

Ingebourg Fedorčáková
✉ ingebourg.fedorcakova@upjs.sk
✆ 055/234 7115

referentky pre ekonomické činnosti:

Mgr. Ľudmila Bavoľárová
✉ ludmila.bavolarova@upjs.sk
✆ 055/234 7108

Ing. Petra Gašparíková
✉ petra.gasparikova@upjs.sk
✆ 055/234 7106

Ing. Anna Lapčáková
✉ anna.lapcakova@upjs.sk
✆ 055/234 7103

referentka pre ekonomické činnosti a administráciu medzinárodných projektov:

Mgr. Katarína Hajduková
✉ katarina.hajdukova@upjs.sk
✆ 055/234 7195; +421 918 412 605

referentka pre ekonomické činnosti a administráciu pedagogických praxí:

Mgr. Lenka Kohoutková
✉ lenka.kohoutkova@upjs.sk
✆ 055/234 7172

vedúci:

Ing. Tomáš Polák
✉ tomas.polak@upjs.sk
✆ 055/234 7171; +421 917 739 822

referent:

Ing. Marek Sekerák
✉ marek.sekerak@upjs.sk
✆ 055/234 7227; +421 905 921 553

✆ 055/234 7186; +421 905 301 835

Ján Homiššák
✉ jan.homissak@upjs.sk

Viliam Karaffa
✉ viliam.karaffa@upjs.sk

Igor Kosť
✉ igor.kost@upjs.sk


Študuj na UPJŠ