Prejsť na obsah

Personálne obsadenie Katedry histórie FF UPJŠ

1minút, 3sekúnd

Profesori
doc. ThDr. Peter Borza, PhD., miestnosť P221, pondelok 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci katedry, miestnosť P222, pondelok 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., miestnosť P220, streda 7:30 – 10:00

Docenti
Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., miestnosť P217, pondelok 9:00 – 11:00
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., miestnosť P221, pondelok 11:30 – 13:00
Mgr. Maroš Melichárek, PhD., miestnosť P217
doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., miestnosť P218

Odborní asistenti
Mgr. Peter Fedorčák, PhD., miestnosť P216, pondelok 10:00 – 11:30
Mgr. Mária Fedorčáková, PhD., miestnosť P220, pondelok 10:00 – 11:30
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., miestnosť P216
Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., miestnosť P216, pondelok 9:30 – 11:00
Mgr. Nikola Regináčová, PhD., miestnosť P216
Mgr. Alžbeta Śnieżko, PhD., miestnosť P216
Mgr. Kamil Švaňa, PhD. miestnosť P218, utorok 15:30 – 17:00
Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., miestnosť P218, pondelok 10:30 – 12:00

Lektori
Mgr. Csilla Mizser, PhD., miestnosť P218, pondelok 10:00 – 11:00

Doktorandi
Mgr. Simona Bilecová, miestnosť P215, pondelok 10:00 – 11:00
Oleh Dmytryshyn, miestnosť P215
Mgr. Adam Górka, miestnosť P215
Mgr. Pavol Hric, miestnosť P215, pondelok 8:00 – 10:00
Mgr. Dávid Kontra Pal, miestnosť P215, pondelok 9:30 – 11:30
Mgr. Helena Kuncová, miestnosť P215
Mgr. Peter Pavonič, miestnosť P215
Aliaksandr Shuba, miestnosť P215
Mgr. Monika Tresová, miestnosť P215, pondelok 9:30 – 11:30
M.A. Susanna Weddige, miestnosť P215


Študuj na UPJŠ