Prejsť na obsah

Personálne obsadenie Katedry histórie

2minút, 10sekúnd

Profesori
doc. ThDr. Peter Borza, PhD., miestnosť P221, pondelok 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci katedry, miestnosť P222, pondelok 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., miestnosť P220, streda 7:30 – 10:00

Docenti
Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., miestnosť P217, pondelok 9:00 – 11:00
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., miestnosť P221, pondelok 11:30 – 13:00
Mgr. Maroš Melichárek, PhD., miestnosť P217
doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., miestnosť P218

Odborní asistenti
Mgr. Peter Fedorčák, PhD., miestnosť P216, pondelok 10:00 – 11:30
Mgr. Mária Fedorčáková, PhD., miestnosť P220, pondelok 10:00 – 11:30
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., miestnosť P216 (individuálne)
Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., miestnosť P216, pondelok 9:30 – 11:00
Mgr. Nikola Regináčová, PhD., miestnosť P216
Mgr. Alžbeta Śnieżko, PhD., miestnosť P216
Mgr. Kamil Švaňa, PhD. miestnosť P218, pondelok 14:30 – 16:00
Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., miestnosť P218, pondelok 10:30 – 12:00

Lektori
Mgr. Csilla Mizser, PhD., miestnosť P218, pondelok 14:00 – 15:00

Doktorandi
Mgr. Simona Bilecová, miestnosť P215, pondelok 10:00 – 11:00
Oleh Dmytryshyn, miestnosť P215
Mgr. Adam Górka, miestnosť P215
Mgr. Pavol Hric, miestnosť P215, pondelok 8:00 – 10:00
Mgr. Dávid Kontra Pal, miestnosť P215, pondelok 9:30 – 11:30
Mgr. Helena Kuncová, miestnosť P215
Mgr. Peter Pavonič, miestnosť P215
Aliaksandr Shuba, miestnosť P215
Mgr. Monika Tresová, miestnosť P215, pondelok 9:30 – 11:30
M.A. Susanna Weddige, miestnosť P215

prof. Abdellah ABARKAN (Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Švédsko)
Mgr. Mária ĎURKOVSKÁ, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice)
PhDr. Ján HLAVINKA, PhD. (Historický ústav SAV, Bratislava)
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD. (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
prof. Dr. Marina JIMÉNEZ (Universidad de Valladolid, Španielsko)
PhDr. Tünde LENGYELOVÁ, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
PhDr. Elena MIROŠŠAYOVÁ, CSc. (Archeologický ústav SAV, Košice)
PhDr. Richard PAVLOVIČ, PhD. (Štátny archív Košice)
MA, MPhil Petr ROUBAL, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika)
prof. Dr. Luis SANTOS Y GANGES (Universidad de Valladolid, Španielsko)
doc. Matěj SPURNÝ, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha, Česká republika)
Mgr. Veronika SZEGHY-GAYER, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice)
Mgr. Kamil ŠVAŇA, PhD. (Archeológia Zemplín, s.r.o.)
prof. Max WELCH GUERRA (Bauhaus-Universität Weimar, Nemecko)

PhDr. Henrieta ALBERTOVÁ, PhD. (2008 – 2011)
Mgr. Patrícia FOGELOVÁ, PhD. (2020 – 2021)
doc. PhDr. Soňa GABZDILOVÁ, CSc. (2008 – 2017)
Mgr. Henrich HREHOR, PhD. (2008 – 2021)
Mgr. Katarína LUKÁČOVÁ, PhD. (2021 – 2022)
doc. Mgr. Milan OLEJNÍK, PhD. (2013 – 2016)
PaedDr. Marta SENDEKOVÁ, PhD. (2010 – 2020)
Mgr. Timea VEREŠOVÁ, PhD. (2013 – 2015)

November 2019


Študuj na UPJŠ