Prejsť na obsah

Štúdium na Katedre histórie

1minút, 7sekúnd

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v nasledovných študijných programoch:


Študijný odbor: 15. Historické vedy

● Študijný program História – jednoodborové Bc. štúdium 

● Študijný program História – medziodborové Bc. štúdium

● Študijný program História – jednoodborové Mgr. štúdium

● Študijný program Slovenské dejiny – jednoodborové PhD. štúdium v dennej i externej forme

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

● Študijný program Učiteľstvo histórie v kombinácii – Mgr. štúdium


Viac informácii pre záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ nájdete na tomto odkaze.

Detailný a priebežne aktualizovaný prehľad všetkých študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ tu.

Na katedre pracujú tiež rigorózne komisie pre udeľovanie titulov PhDr. (odbor História) a PaedDr. (odbor Didaktika dejepisu) – rigorózne konanie.

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach má priznané práva realizovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Slovenské dejiny.

Informácie u koordinátorky pre pedagogickú prax na Katedre histórie FF UPJŠ: Mgr. PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.

Pedagogická prax

Informácie u koordinátora programu Erasmus+ na Katedre histórie FF UPJŠ: Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Študentské mobility
Zamestnanecké mobility


Študuj na UPJŠ