Prejsť na obsah

Katedra politológie

0minút, 59sekúnd

Personálne obsadenie
Zo života katedry
Štúdium na katedre
Veda a výskum na katedre
Externá stránka katedry

Katedra politológie

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už viac ako dekádu spájala ľudí so záujmom o politické i spoločenské dianie vo svete, tých, ktorým nie je ľahostajný osud sveta v ktorom žijú, ľudí, ktorým nie je cudzie kritické myslenie či kultivovaná diskusia.
KPKE bola zriadená Akademickým senátom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už v novembri 2009. Prvé vedomosti však začala študentom a študentkám odovzdávať v septembri v roku 2010. Za desať rokov ich, vedomostne i ľudsky, obohatila niekoľko stoviek a vyslala do sveta odborníkov a odborníčky, ktorí sa uplatnili v mnohých oblastiach – od médií, cez najvyššie štátne i medzinárodné inštitúcie, samosprávy, až po mimovládne organizácie.
V súčasnosti sídli KPKE na Moyzesovej ulici, v modernom univerzitnom areáli, v budove nesúcej meno antického filozofa Platóna.

15819
Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Platón

Aktuality

Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ