Prejsť na obsah

Personálne zabezpečenie vybraných úloh

1minút, 9sekúnd

Na tejto stránke môžete nájsť informácie o rôznych úlohách, ktoré majú jednotliví členovia katedry v akademickom roku 2023/2024.


Ročníkoví tútori Bc.

1.ročník – Mgr. Ďurbisová, PhD. E-mail: simona.durbisova@upjs.sk

2.ročník – Mgr. Köverová, PhD. E-mail: miroslava.koverova@upjs.sk

3.ročník – PhDr. Kováčová Holevová, PhD. E-mail: bibiana.kovacova.holevova@upjs.sk


Ročníkoví tútori Mgr.

1.ročník – Mgr. Šebeňa, PhD. E-mail: rene.sebena@upjs.sk

2.ročník – Mgr. Kačmár, PhD. E-mail: pavol.kacmar@upjs.sk


Zahraniční študenti

tútor: Mgr. Hičárová, PhD. E-mail: viktoria.hicarova@upjs.sk


Pedagogická poradkyňa:

PhDr. Kováčová Holevová, E-mail: bibiana.kovacova.holevova@upjs.sk


Osoba zodpovedná za bakalársky stupňa štúdia

doc. Mgr. Bavoľár, PhD. E-mail: jozef.bavolar@upjs.sk


Osoba zodpovedná za magisterský stupeň štúdia

prof. PhDr. Mesárošová, PhD. E-mail: margita.mesarosova@upjs.sk


Osoba zodpovedná za požičiavanie psychodiag. testov

Mgr. Ďurbisová, PhD. E-mail: simona.durbisova@upjs.sk


Osoba zodpovedná za PRAX

Mgr. Ďurbisová, PhD. E-mail: simona.durbisova@upjs.sk


Osoba zodpovedná za ŠVOČ

Mgr. Šebeňa, PhD. E-mail: rene.sebena@upjs.sk


Osoba zodpovedná za Erasmus

Mgr. Hičárová, PhD. E-mail: viktoria.hicarova@upjs.sk


Osoba zodpovedná za Psychologické laboratórium

Mgr. Kačmár, PhD. E-mail: pavol.kacmar@upjs.skŠtuduj na UPJŠ