Prejsť na obsah

Pre záujemcov o bakalárske a magisterské štúdium

2minút, 10sekúnd
 • Kvalitnú prípravu v spolupráci s Lekárskou fakultou (napr. anatómia vyučovaná priamo na patológii v „pitevni“, neurofyziológia, psychiatria na Psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Košiciach)
 • Výučbu viacerých predmetov aj v anglickom jazyku
 • Klinicko-psychologické predmety vyučované odborníkmi z praxe
 • Výučbu a výskum v psychologickom laboratóriu
 • Možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom a PhD. Štúdiu
 • Možnosť získať titul PhDr. po skončení štúdia
 • Ako jediný na Slovensku ponúkame predmet Psychodynamická psychoterapia vyučovaný poprednými členmi Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu
 • Možnosť psychologickej praxe už počas štúdia (spolupracujúce pracoviská: Linka detskej dôvery, Psychosociálne centrum, PRAEMIUM – PERMANSIO – neštátne zdravotnícke zariadenie v odbore klinická psychológia a psychiatria, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Centrum včasnej intervencie pre deti do 3 rokov, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zamerané na komplexnú starostlivosť o deti s postihnutím, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
 • Možnosť absolvovať štúdium v zahraničí v rámci programu Erazmus+ (napríklad Francúzsko, Maďarsko, Litva, Česká republika)
 • Možnosť zúčastniť sa na študentských vedeckých konferenciách
 • Výcvik v soft-skills zručnostiach (komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita, skupinová práca, tímová práca)
 • Možnosť absolvovania certifikovaných študijných programov (Toefl, Eco-C, Psychologické aspekty zdravia, Riešenie konfliktov a ďalších)
 • Spoluprácu so Slovenskou spoločnosťou pre Psychoanalytickú psychoterapiu
 • Spoluprácu s Univerzitným poradenským centrom (UNIPOC)
 • Možnosť stať sa členom SAŠAP – Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie
 • Pravidelné študentské diskusie s odborníkmi z praxe a iné aktivity ako Psychokino organizované SAŠAP
 • Možnosť participovať na tvorbe univerzitného časopisu UNIVERZÁL, študentskej televízie a študentského rozhlasu
 • Možnosť zapojiť sa do ďalších mimoškolských univerzitných aktivít (UNIDC – Univerzitné tanečné centrum, športové aktivity v rámci ÚTVŠ a iné)

Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok si môžete si pozrieť v rámci sprievodcu pre uchádzača o štúdium alebo na stránke stránku, určenú záujemcom o štúdium.

Pokyny k podávaniu prihlášky možno nájsť na odkaze nižšie

Plagát


Študuj na UPJŠ