Prejsť na obsah

APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia

1minút, 32sekúnd

Nový APVV projekt na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Aj v tomto pandemickom období prebieha na našej katedre viacero projektov. Jedným z nich je aj grantový projekt APVV-19-0244 s názvom – Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia, ktorého garantom je prof. Ján Gbúr. V audiopredstavení projektu sa dozviete nielen o jeho hlavných cieľoch a smerovaní na najbližšie štyri roky, ale najmä informácie o vedeckom výskume jednotlivých členov riešiteľského kolektívu, ktorí pôsobia na domovskej UPJŠ v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove, Slovenskej akadémii vied i Akadémii vied Českej republiky.

Riešiteľský tím, vzhľadom na neľahké obdobie, v ktorom momentálne žijeme, komunikuje v týchto mesiacoch najmä prostredníctvom online platforiem a aj toto auditívne predstavenie je výsledkom spolupráce takmer bez osobného stretnutia. 

Audiopredstavenie projektu si môžete v dvoch častiach vypočuť tu:

Časť 1:

Časť 2:

V rámci APVV projektu vyšla elektronická verzia monografie Maša Haľamová v triáde Dar – Červený mak – Smrť tvoju žijem v anglickom preklade, ktorá je výsledkom dlhodobej výskumnej spolupráce doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD. a  PhDr. Ivety Bónovej, PhD. Zámerom projektu je sprístupniť slovenskú poetku slovakistom a záujemcom o slovenskú poéziu v zahraničí.

Monografiu si môžete pozrieť TU:


Študuj na UPJŠ