UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuálny výskum Katedry psychológie FF UPJŠ: Slovenskí seniori emocionálne prežívajú koronakrízu skôr pozitívne

 

▪ Na prieskume sa zúčastnilo 525 seniorov z celého Slovenska vo veku 61 až 93 rokov.

▪ Nákazy sa obáva 19,2 % a žiadne či minimálne obavy z ochorenia má až 29 % opýtaných.

▪ Aktuálnu situáciu vôbec nedokáže zvládnuť len 4,2 % seniorov.

▪ Až 86 % slovenských seniorov nakupuje iba vo vyhradenom čase, teda medzi 9. a 12. hod.

▪ Lekára kontaktuje telefonicky a e-recepty využíva až 83,2 % slovenských seniorov.

viac

Posledná aktualizácia: 17.06.2020