Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Študenti KAA FF UPJŠ na letnom podujatí v Banskej Štiavnici

Kultúrne centrum Eleuzína v Banskej Štiavnici organizovalo v dňoch 18. až 28. augusta 2023 v spolupráci so slovenskými univerzitami projekt Letnej univerzity Eleuzína, s nosnou témou Dialóg v demokracii: konzervatívne vs. liberálne, ktorého súčasťou bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastúpená Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ.Zámerom projektu bolo rozvíjať témy a vytvárať dialóg, … Čítať ďalej
28. septembra 2023

Študentky KAA FF UPJŠ na „Šálke čaju“ v košickej kancelárii Britskej obchodnej komory v SR

Študentky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mária Lujza Csorba a Estera Pracuová, ktoré sprevádzala zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ Mgr. Zuzana Buráková, PhD., mali česť zúčastniť sa 19. septembra 2023 na podujatí s názvom Cup of Tea. Stretnutie organizovala Britská obchodná komora na Slovensku v priestoroch svojej košickej kancelárie a zúčastnil sa na ňom veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a … Čítať ďalej

Po medzinárodnej konferencii Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV

Štvrtá konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis (Košická grécko-latinská záhrada) sa konala v dňoch 13. a 14. septembra 2023 po desiatich rokoch od uskutočnenia prvého ročníka. Jej názov symbolizuje pestré pole pôsobenia odborníkov z klasických jazykov a príbuzných odborov. Popri tradičných účastníkoch zo Slovenska, Čiech a Moravy na nej vystúpili aj kolegovia z ďalších zahraničných akademických pracovísk – žiaľ, … Čítať ďalej
18. septembra 2023

Cena Fides et ratio 2023: Medzi ocenenými je aj doc. E. Brodňanská

Na slávnosti v bratislavskom Primaciálnom paláci si v utorok 12. septembra 2023 prevzal cenu za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio kolektív autoriek a autorov 10-zväzkového diela Komentáre k Starému zákonu. Cenu za oblasť humanitných vied im udelila Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Medzi ocenenými bola aj doc. Mgr. Erika Brodňanská, … Čítať ďalej

Čo robili malí akademici z UBH na Filozofickej fakulte UPJŠ?

Hranice, ktoré detský denný tábor prekonal už po trinásty raz, ukrývajú tie najmilšie zákutia akademického sveta. Tohtoročná Univerzita bez hraníc (UBH) sa konala od 10. do 14. júla. O duchaplnú a tvorivú popularizáciu vzdelania sme sa pritom zaslúžili aj my – „filozofi“. Prívetivé prednášky a hravé aktivity deťom uchopiteľne priblížili oblasti záujmov jednotlivých fakúlt, katedier a ostatných … Čítať ďalej
25. júla 2023

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov

Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila. Na podujatí sa zúčastnilo … Čítať ďalej
13. júla 2023

Premiérový ročník futbalového turnaja Katedry politológie FF UPJŠ

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach patrí medzi pracoviská s pestrým mimoškolským životom. V spolupráci s OZ Res Publica pre svojich študentov pravidelne pripravuje podujatia ako politologické ražniči, bowlingový turnaj, politologický ples, turistiku, turnaj vo videohre FIFA či politologický trip do zahraničia.V roku 2023 sme tento katalóg aktivít rozšírili o premiérový ročník futbalového turnaja KPKE CUP, … Čítať ďalej
30. júna 2023

Dôkazy reálnej internacionalizácie vedeckovýskumnej činnosti na KAA FF UPJŠ

Vedeckovýskumná práca členiek a členov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prekračuje hranice UPJŠ, Košíc, Slovenska a Európy už dlhodobo. Tentoraz je to o to vzácnejšie, že výsledky výskumu publikované v prestížnom vydavateľstve Cambridge University Press v knihe pod názvom Creativity in Word Formation and Word Interpretation autorského kolektívu prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc., prof. PaedDr. Lívie Kortvélyessy, PhD., … Čítať ďalej
19. júna 2023

Prvé tri diplomové práce spoluvedené konzultantmi z IBM Slovakia boli obhájené na KAA FF UPJŠ

Na ceste k integrácii vzdelávania a potrieb trhu sme dosiahli ďalší dôležitý míľnik. Traja naši absolventi – Mgr. Lenka Kotuličová, Mgr. Katalin Zagijeva a Mgr. Štefan Poľák – úspešne obhájili svoje diplomové práce, ktoré boli vypracované v spolupráci s konzultantmi z IBM Slovakia, naším dlhodobým partnerom v rámci Americkej obchodnej komory na Slovenku a jej BSCF súčasti.Absolventi Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej … Čítať ďalej
16. júna 2023

Posledné Erasmus+ mobility pred letom na KAA FF UPJŠ

Prvá júnová dekáda priniesla na Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ďalších vzácnych hostí. Tri kolegyne z kazašskej univerzity v Almaty, dvaja kolegovia z Národnej Černiveckej univerzity Yuriya Fedkoviča na Ukrajine a kolega z PWSZ v poľskej Pile prišli na našu katedru, aby začali novú spoluprácu (v prípade Kazachstanu) a tiež rozšírili existujúcu o nové projekty tak vo vedeckovýskumnej, … Čítať ďalej

Maturitné týždne otvorených dverí na KAA FF UPJŠ

Tak ako po minulé roky, aj tentoraz organizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach počas dvoch týždňov podujatie Maturitné týždne otvorených dverí. Na podujatí si mohli študenti z rôznych košických stredných škôl rozšíriť svoje obzory ohľadom štúdia na vysokej škole. Predstavili sme im študijné programy ponúkané na našej katedre či informácie o programe Erasmus+ a … Čítať ďalej
6. júna 2023

Erasmus+ mobility ako facilitátor medzinárodnej spolupráce na KAA FF UPJŠ

Tak ako prvé dva májové týždne, tak aj druhá polovica mesiaca sa nesie v znamení Erasmus+ mobilít zamestnancov a zamestnankýň z partnerských univerzít na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štyri kolegyne z ukrajinskej partnerskej Národnej univerzity Yuriya Fedkoviča v Černivciach prišli na učiteľské mobility a stáže, aby sa stretli so študujúcimi katedry na výučbe … Čítať ďalej
23. mája 2023

Študuj na UPJŠ