Prejsť na obsah

Na katedre psychológie privítali záujemcov o štúdium z Prešova

0minút, 48sekúnd

Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala v rámci cyklu 1 deň vysokoškoláka prednášku pre študentky a študentov Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove, ktorí prejavili záujem o štúdium psychológie.
Prednáška mala názov Ako zvládať významné rozhodnutia v našom živote. Venovali sme sa tomu, ako postupovať pri dosahovaní cieľov (so zameraním na štúdium na VŠ) a ako zvládať náročné životné situácie. Gymnazisti z Prešova si vyskúšali aj dve aktivity zamerané na riešenie problémov a objavovanie svojich silných a slabých stránok. Nasledovala diskusia o štúdiu psychológie na FF UPJŠ (prijímacie konanie, priebeh štúdia, uplatnenie). Na záver sme našich hostí previedli po kampuse a ukázali im naše budovy, knižnicu, kaviareň a rektorát.

Mgr. Ester Nosáľová
Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ