Prejsť na obsah

Absolventka FF UPJŠ K. Bočkayová bola na pobyte na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme

0minút, 54sekúnd

 

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Katharína Bočkayová (učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry) sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnila pobytu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme, kde sa zapojila do vedeckej konferencie, ktorá sa konala v piatok 26. júna 2020 v digitálnom režime a bola vysielaná naživo na facebookovej stránke Bibliografickej spoločnosti Toskánska (Società Bibliografica Toscana).

Záznam je dostupný na adrese: https://youtu.be/NFFVRdWJ7_M
(Vystúpenie K. Bočkayovej je od 16:00 min.)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísala dohodu o spolupráci s Pápežskou saleziánskou univerzitou v Ríme v apríli 2013. Cieľom spolupráce je prehĺbenie vzájomných vzťahov v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu. Partnerská spolupráca je zameraná aj na rozšírenie možností organizácie spoločných kultúrnych podujatí a vzájomné využívanie univerzitných pracovísk.

Spracoval: Marián Gladiš (FF UPJŠ)

 


Študuj na UPJŠ