Prejsť na obsah

S M. Bútorom a Z. Bútorovou o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody na KAA FF UPJŠ

1minút, 0sekúnd

 

     Vo štvrtok 21. novembra 2019 poctili svojou návštevou Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach PhDr. Zora Bútorová, CSc., a doc. PhDr. Martin Bútora, CSc., z Inštitútu pre verejné otázky. Na podujatí – spoluorganizovanom Veľvyslanectvom USA na Slovensku – nám odprezentovali výsledky sociologického výskumu s názvom 30 rokov od pádu komunizmu a s pani Natáliou Pindrochovou z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave diskutovali o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody.
     Vďaka prednáške sme sa dozvedeli, že podľa výskumu sú novembrové udalosti považované za prelomové a väčšina obyvateľov Slovenska vníma vývoj za posledných 30 rokov pozitívne. Výsledky ukazujú, že za najpozitívnejšiu zmenu sa považuje možnosť vyjadrenia svojho názoru, náboženská sloboda a možnosť študovať, pracovať a cestovať do zahraničia. Hostia sa s nami podelili aj o svoje životné skúsenosti z čias komunizmu a odpovedali aj na otázky našich zvedavých študentov.
     Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu na našej katedre.

Mgr. Dominika Mohňanská
doktorandka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ