Prejsť na obsah

Časopis The City and History: Medzinárodné ocenenie pre vedecký článok

0minút, 46sekúnd

Hungarian Studies Association, vedecká organizácia so sídlom v USA, udelila cenu Mark Pittaway Article Prize za rok 2022 vedeckému článku autorov Veronika Szeghy-Gayer a László Csősz. Článok bol publikovaný v časopise The City and History (Mesto a dejiny) v roku 2021 (číslo 1, s. 75 – 101) pod názvom „Petitioners of Jewish Property in Košice: A Case Study on the Holocaust and Local Society in a Slovak-Hungarian Border Region“. Autori článku analyzovali žiadosti (a najmä ich pisateľov), ktoré obyvateľstvo v Košiciach predkladalo na získanie nájomného práva na byty odobrané Židom. Ocenený článok je voľne prístupný na adrese:
https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/7/2022/09/CaH_2021-1_Csosz_Szeghy-Gayer.pdf
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a redakcia časopisu The City and History autorom k oceneniu srdečne gratulujú!

Mgr. Peter Fedorčák, PhD.
Katedra histórie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ