Prejsť na obsah

Cena Fides et ratio 2023: Medzi ocenenými je aj doc. E. Brodňanská

0minút, 33sekúnd

Na slávnosti v bratislavskom Primaciálnom paláci si v utorok 12. septembra 2023 prevzal cenu za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio kolektív autoriek a autorov 10-zväzkového diela Komentáre k Starému zákonu. Cenu za oblasť humanitných vied im udelila Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Medzi ocenenými bola aj doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD., z Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Srdečne gratulujeme!

Viac informácií:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230912049

prof. PhDr. František Šimon, CSc.
vedúci KKF FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ