Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdávanie certifikátov a osvedčení programu PUNAV

0minút, 50sekúnd

 

Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok a AIDS (PUNAV), v ktorom sme tento semester vyškolili vyše 120 študentov, bol 10. decembra 2019 zavŕšený slávnostným odovzdávaním certifikátov a osvedčení pre jeho absolventov.
Dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – a zároveň garantka programu – prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., odovzdala prítomným študentkám a študentom certifikáty a osvedčenia a zablahoželala im k absolvovaniu programu. Milá slávnosť v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach sa niesla v príjemnej predvianočnej atmosfére, ktorú ešte viac zvýraznilo hudobné vystúpenie Mgr. Bohuša Hajducha, doktoranda na FF UPJŠ a lektora programu PUNAV.
Ďakujeme všetkým zúčastneným študentkám a študentom. Dúfame, že skúsenosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas spoločne stráveného času, budú pre nich užitočné a obohacujúce.

Mgr. Lenka Abrinková
doktorandka
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ