Prejsť na obsah

Úspech študenta prvého ročníka masmediálnych štúdií Šimona Čopa

1minút, 5sekúnd

 

Rady úspešných študentov našej fakulty a univerzity v týchto dňoch rozšíril Šimon Čop, ktorý od septembra 2020 študuje masmédiá na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
„Šimon sa stal členom Programu športovej žurnalistiky, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor. Záujem o stáž v premiérovom ročníku programu prejavilo množstvo študentov z celého Slovenska. Teší nás, že Šimon je jeden z desiatich mladých ľudí z celkového počtu 112 záujemcov, ktorí boli do programu vybraní a počas nasledujúcich mesiacov získajú množstvo praktických skúseností z oblasti športovej žurnalistiky,“ informuje PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA, vedúca oddelenia masmediálnych štúdií na KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach.
Program športovej žurnalistiky sa začína 15. februára 2021 o 14.00 hod. úvodným online stretnutím. Lektormi študentov budú skúsení novinári z praxe. Stáž sa bude realizovať online. Účastníci budú plniť individuálne praktické zadania a v rámci troch celodenných workshopov sa stretnú aj so zaujímavými hosťami z rôznych oblastí športovej žurnalistiky.
Viac informácií o programe nájdete na adrese:
https://www.olympic.sk/programzurnalistiky

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ