Prejsť na obsah

Deci citu: projekt debát o filozofii a náboženstve

0minút, 52sekúnd

 

Katedra filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach nadviazala spoluprácu s nezávislým kultúrnym centrom RAMAGU ATELIÉR v Spišskej Starej Vsi, ktorý nás oslovil s ponukou na celoročnú spoluprácu na projekte Deci citu. Ide o projekt „živých“ aj online debát o filozofii a náboženstve, ktorý spočíva v spoločnom organizovaní diskusií týkajúcich sa filozofie. Snahou projektu je priblížiť zaujímavé pohľady na svet nielen akademickej obci, ale aj priaznivcom kultúry a umenia, ktorí sa stretávajú na podujatiach v Spišskej Starej Vsi.
Stálym hosťom projektu za Katedru filozofie FF UPJŠ je Mgr. Martin Škára, PhD., a prvým hosťom z našej katedry bol PhDr. Dušan Hruška, PhD. Celý večer sa diskutovalo na tému Filozofia a náboženstvo – spojené nádoby alebo odlišné brehy?, ktorú si môžete pozrieť a vypočuť na online platforme YouTube:

PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
vedúca KF FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ