Prejsť na obsah

Docent Ján Sabol šéfdramaturgom košického štúdia RTVS

1minút, 46sekúnd

 

Regionálne štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Košiciach má po 20 rokoch opäť šéfdramaturga. Od 1. augusta 2021 sa ním stal košický filmový a televízny režisér, scenárista a vysokoškolský pedagóg – člen Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
„Prostredie košického štúdia RTVS je mi dôverne známe, keďže sa v ňom pracovne pohybujem mnoho rokov,“ reaguje doc. Sabol. Ako dodáva, ambíciou súčasného vedenia verejnoprávneho vysielateľa je posilniť pôvodnú tvorbu RTVS, a to aj v rámci regionálnych štúdií.
„Naším zámerom je budovať košické televízne štúdio ako plnoformátové – inými slovami, aby sa v ňom popri spravodajstve, publicistike a dokumentárnej tvorbe obnovila aj pôvodná hraná, umelecká tvorba. Tento zámer podporujú aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a riaditeľ sekcie programových služieb STV Anton Šulík,“ ozrejmuje Ján Sabol.
Nový šéfdramaturg myslí aj na zintenzívnenie spolupráce medzi Štúdiom RTVS v Košiciach, ktoré riadi ďalší člen Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ PhDr. Jozef Puchala, PhD., a Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach.
„Už dnes je naša spolupráca veľmi dobrá – najmä študentky a študenti masmediálnych štúdií na FF UPJŠ majú v košickom štúdiu RTVS dvere otvorené dokorán. Študenti piateho ročníka sa bežne zapájajú do procesov výroby v RTVS, čím dochádza k toľko žiadanému prepájaniu akademického prostredia s praxou, a v štruktúre zamestnancov RTVS je viacero absolventov tohto študijného odboru – našich bývalých študentov a dnes našich kolegov,“ hovorí aj za Dr. Puchalu docent Sabol.
Na novom poste v RTVS má na starosti koordináciu činností súvisiacich s televíznou výrobou, prípravou vysielacej štruktúry a programového plánu košického štúdia RTVS.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ