Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ virtuálne otvorila dvere záujemcom o štúdium

1minút, 21sekúnd

 

Pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 naďalej negatívne ovplyvňuje životy nás všetkých, a preto sa aj tohtoročný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach musel uskutočniť – už druhý rok po sebe – len v online podobe.
Hodinovú videoprezentáciu, vysielanú v piatok 11. februára 2022 naživo na fakultnom profile na najväčšej sociálnej sieti, pripravili študentky a študenti fakulty v spolupráci s profesionálnou agentúrou. Program virtuálneho DOD svojím príhovorom otvorila dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorá v krátkosti predstavila fakultu a jej študijné programy. Podrobnejšie sa vzápätí tejto roly ujali samotní študenti – svojim budúcim kolegom-študentom sprostredkovali informácie o jednotlivých študijných programoch (medziodborovom a jednoodborovom štúdiu psychológie, sociálnej práci, britských a amerických štúdiách, anglickom jazyku pre európske inštitúcie a ekonomiku, histórii, politológii, nemeckom jazyku a literatúre, učiteľstve latinského jazyka, filozofii, masmediálnych štúdiách a slovenskom jazyku a literatúre) a zároveň sa s nimi podelili o svoje osobné dojmy zo štúdia na fakulte. Program virtuálneho Dňa otvorených dverí FF UPJŠ 2022 moderovala doktorandka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ Mgr. Laura Hoľanová.
Pre záujemcov o štúdium boli k dispozícii aj ďalšie komunikačné kanály, na ktorých prebiehala diskusia so študentmi a vyučujúcimi jednotlivých katedier Filozofickej fakulty UPJŠ.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ
 


Študuj na UPJŠ